Acte necesare pentru instituirea unei măsuri de protecție specială - plasament

I

 Acte  necesare  pentru  dosarul de instituire a măsurii de protecţie  plasament :

 Solicitarea  dumneavoastră  pentru  plasamentul  copilului

 Solicitarea  copilului  , in  cazul  in  care a  implinit  10  ani , pentru  plasament

 Acordul  părinţilor  cu  privire la  plasamentul  copilului

 Adeverinţe  de  venit  , cupon  de  pensie  ale  membrilor  familiei  care  a  solicitat  plasamentul

 Adeverinţe  medicale  pentru  membrii  familiei  care au  solicitat  plasamentul şi  adeverinţă  medicală  pentru  copil  care  să  conţină  şi  vaccinurile

 Copii  după  actele  civile  BI, CI , certificate  de  naştere  , certificat  de  căsătorie  , certificat  de  deces , hotărire  de  divorţ t dacă  este  cazul   ale  membrilor  familiei  care  au  solicitat  plasamentul  , in  cazul  in  care  s-a  schimbat  situaţia  familială 

 Copii  acte  civile  pentru  părinţi   BI, CI , certificate  de  naştere  , certificat  de  căsătorie  , certificat  de  deces , hotărare  de  divorţ t dacă  este  cazul  

 Adeverinţă  de  elev 

Acte  primărie :

  •        Evaluare  iniţială

  •        Fişă  de  monitorizare pe  termen  de  3  luni

  •        Raport  de  implementare  a  Planului  de  Serviciu

  •        Anchetă  psihosocială

  •        Plan  de  Serviciu

  •        Raport   referire  caz

categoria articolului: