Acte normative de interes public

  • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    • Norme Metodologice de aplicare a Legii Nr. 544 din 2001;
  • Legea nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;