Informații necesare în vederea realizării serviciilor de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia, județul Ialomița și cantină”

Fișiere: