Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

regio

Slobozia, 27 Decembrie 2018
Pe parcursul lunii decembrie,în cadrul proiectul Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activitati specifice, dintre care amintim:
Încheierea Contractului de servicii de elaborare Proiect tehnic, documentație pentru obținerea autorizației de construire (PAC) și asistență tehnică din partea proiectantului (SC BIA CONSPROIECT SRL);
Achiziția serviciilor de informare si publicitate și încheierea contractului aferent ( SC Lemings SRL);
Elaborarea și depunerea Cererii de prefinanțare nr. 1;
Numirea echipei de implementare a proiectului din cadrul DGASPC Ialomița, precum si intocmirea si transmiterea catre ADR Sud Muntenia a  Notificarii nr. 1, prin care au fost inlocuiți unii membrii din cadrul acestei echipe.
 
Pentru informații suplimentare despre proiect:
Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița
Manager de proiect: Marcu Paul
Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro
regio-footer