Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

regio

Slobozia, 29 August 2019

Pe parcursul lunii august, în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activitati specifice, dintre care amintim:

  1. În data de 05.08.2019 a fost aprobata Cererea de rambursare nr. 2, în valoare de 64.272,35 lei.
  2. Firma care furnizează servicii de consultanță pentru implementarea proiectului – SEMI C PRAN SRL – a depus raportul de activitate, aferent perioadei 01-31.07.2019.
  3.  A fost depus la ADR Sud Muntenia Raportul de progres nr. 3 din 07.08.2019.
  4. A fost transmis către ADR Sud Muntenia  răspunsul la solicitarea de clarificări, referitoare la Actul Adițional nr. 1.

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro/

regio footer