Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

regio

Slobozia, 28 Martie 2019

Pe parcursul lunii martie, în cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activități specifice, dintre care amintim:

  1. A fost realizat Planul de implementare al proiectului și Planul de comunicare/Planul de informare și publicitate.
  2. S-au realizat și transmis către ADR Sud Muntenia estimările lunare privind cererile de plată/rambursare.
  3. Reamintim că în luna ianurie 2019 a fost întocmită și transmisă către ADR Sud Muntenia Cererea de prefinanțare nr. 1, în sumă de 134.518,63 lei, care a fost autorizată conform Scrisorii nr. 7532 din data de 07.02.2019 transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Programul Operațional Regional.
  4. Menționăm că în luna februarie 2019 a fost elaborat și înaintat către ADR Sud Muntenia Raportul de progres nr. 1, iar în data de 28.03.219, a fost realizată, de către domnul Aurelian Moroianu, ofițer de monitorizare în cadrul ADR Sud Muntenia, vizita la fața locului. Obiectivele acestei vizite au fost: stabilirea modului de implementare a proiectului, verificarea progresului acestuia, identificarea eventualelor probleme de implementare și stabilirea de măsuri corespunzătoare.

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro

regio footer