Proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile” Cod PN1020

 

Proiectul VIP – PLUS

„Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile

Cod PN1020

 

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021

   Apel „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”

Alocarea tematica B         Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / after- school/de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de romi

    Buget: 4 565 893 lei

Durata implementarii: 24 luni, incepand cu data de 01.01.2021.

PARTENERI

Promotor DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IALOMITA (DGASPC IALOMITA)

Partener 1 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARAD (DGASPC ARAD)

Partener 2 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZAU (DGASPC BUZAU)

Partener 3 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI MURES (DGASPC MURES)

Partener 4 ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI INFORMARE PENTRU PROFESIUNI SOCIALE Bucuresti (CRIPS)

CENTRE DE ZI PARTICIPANTE LA PROIECT

 1. Centrul de ingrijire de zi Slobozia – jud Ialomita
 2. Centrul de zi din cadrul Centrului local de Asistenta Facaeni - jud Ialomita
 3. Centrul Multifunctional Cartier Bora - jud Ialomita
 4. Centrul de zi de ingrijire a copiilor Ineu – jud Arad
 5. Centrul de zi pentru prevenirea separarii copilului de familia sa Hasmas – jud Arad
 6. Centrul de ingrijire de zi Pancota – jud Arad
 7. Centrul de zi - Complxul de Servicii pt Copilul cu Handicap nr.14 Rm Sarat – jud Buzau
 8. Centrul de zi Glodeni – jud Mures
 9. Centrul de zi Bukner Tarnaveni – jud Mures

   OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI

Cresterea sanselor de incluziune sociala si o mai buna abilitare a copiilor si tinerilor de etnie roma si a familiilor acestora din comunitati rurale si cartiere urbane defavorizate din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, asigurand dezvoltarea calitatii serviciilor acordate populatiei de etnie roma de catre 9 centre de zi care promoveaza modele de bune practici de abilitare, campanii de constientizare si nondiscriminare, interventia in retea, munca in echipa si solidaritatea sociala.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Imbunatatirea capacitatii institutionale a 9 centre de zi - servicii sociale integrate in comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, cu peste 2/3 beneficiari de etnie roma - prin elaborarea si aplicarea de proiecte institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor identificate dupa evaluarea initiala din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de centre (9 persoane), a reprezentantilor APL (9 persoane), a personalului angajat (53 persoane) si a altor categorii de specialisti voluntari (97persoane) - pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului

OS2 Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de constientizare a persoanelor de etnie roma la nivel comunitar - in beneficiul a 507 persoane din comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures-incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de implementare

OS3. Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie roma si 63 copii din grupuri vulnerabile care nu sunt de etnie roma) si ale unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul membilor familiilor copiilor beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 specialisti si lideri romi de a promova drepturile etniei - incepand din luna a 4-a pana la finalul proiectului

OS4 Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in comunitatile participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară din comunitatile participante (peste 284 persoane) - incepand cu luna 10-a pana in luna a 20-a de implementare.

   ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor institututionale de dezvoltare a centrelor de zi in vederea sustenabilitatii si cresterii calitatii serviciilor de incluziune sociala acordate populatiei de etnie roma

A1.1 Evaluarea initiala a centrelor de zi, pe baza unei metodologii unitare elaborate in proiect si stabilirea prioritatilor ce vor fi avute in vedere in proiectele institutionale; pregatirea membrilor echipelor mobile si a reprezentantilor PP, P1, P2 si P3 pentru interventie in scopul dezvoltarii centrelor de zi – seminar on line organizat de P4

A1.2 Elaborarea modelului de formare si formarea sefilor de centre si a reprezentantilor APL pentru design-ul si managementul proiectelor institutionale (curs interjudetean on line pentru 18 pers - 9 sefi centre si 9 reprezentanti SPAS/CL , organizat de P4)

A1.3 Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi pentru aplicarea si monitorizarea proiectelor institutionale pe tot parcursul proiectului

A1.4 Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienta pentru sefii de centre de zi – la Arad si la Tg Mures

A1.5 Evaluarea finala a centrelor de zi

A2, Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul centrelor de zi, voluntari - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele) A2.1 Elaborare Model formare si „tool-kit” pentru Cursul de perfectionare a personalului centrelor de zi. Publicare model formare pe website-ul proiectului.

A2.2 Organizarea de cursuri pentru pregatirea personalului din centrele de zi (total 56 cursanti) A2.3 Elaborare model de formare a voluntarilor - cadre didactice si alte categorii profesionale si organizare Seminar de pregatire la sediul P4 a cate unei persoane din cadrul echipelor mobile EM si a reprezentantilor PP,P1, P2 si P3 pentru a asigura formarea voluntarilor la nivel local. Publicare model formare pe website-ul proiectului.

A2.4 Organizarea de cursuri locale pentru pregatirea voluntarilor - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele pentru a se implica in abilitarea copiilor si parintilor romi si in aplicarea principiului nondiscriminarii - in total 97 pers

A3. Activitati de abilitare a persoanelor de etnie roma -dezvoltarea capacitatilor individuale, furnizarea de informatii si cresterea competentelor liderilor si expertilor romi pentru promovarea drepturilor cetatenilor de etnie roma

A3.1 Deplasarea EM in localitati pentru sprijinirea abilitarii copiilor beneficiari ai centrelor de zi, in conformitate cu Programele personale de interventie ale acestora.

A3.2 Organizarea de excursii si tabere cu scop de abilitare a copiilor - in beneficiul copiilor din centrele de zi

A3.3 Tabara interjudeteana VIP Plus

A3.4 Activitati de abilitare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centrele de zi - consiliere individuala si de grup

A3.5 Realizarea de materiale informative si utilizarea lor in activitati curente de informare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centre.

A3.6 Organizarea a 4 seminarii de formare a liderilor si expertilor romi la Slobozia, Arad, Buzau si Tg Mures. Tema: promovarea drepturilor persoanelor de etnie roma, abilitare si constientizare.

A4. Campanii de conçtientizare adresate persoanelor adulte de etnie romă A4.1 Elaborare concept campanie constientizare si materiale de campanie A4.2 Tiparire Kit campanie constientizare

A4.3 Pregatire si organizare Atelier de pregatire campanii de constientizare la sediul P4

A4.4 Realizare rubrica dedicata Campaniei de constientizare pe site-ul proiectului si publicare materiale.

A4.5 Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi - „Sarbatoarea parintilor”

A4.6 Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi din jud IL, AR, BZ pentru alte persoane de etnie roma din comunitati

A5. Campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară

A5.1 Elaborare kit campanie nondiscriminare si materiale de campanie A5.2 Tiparire Kit campanie nondiscriminare

A5.3 Realizare rubrica dedicata Campaniei nondiscriminare pe site-ul proiectului si publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe site-urile celor 4 DGASPCuri, site CRIPS si pe facebook. A5.4 Organizare evenimente campanie nondiscriminare in fiecare comunitate

A5.5 Realizare de materiale de prezentare a rezultatelor campaniei de catre fiecare judet si publicare pe website proiect

A5.6 Valorizarea persoanelor si firmelor/institutiilor care doresc sa sprijine/acorda sprijin pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi (denumiti „Promotori VIP”), prin prezentarea acestor exemple de solidaritate sociala pe website-uri sau FB.

A5.7 Evaluarea initiala (inainte de campanie) si evaluarea finala (dupa campanie) pentru masurarea cresterii Nivelului de acceptare a romilor de către populația majoritară (în zonele de intervenție aferente proiectului). Intocmire raport.

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

AT1 Managementul proiectului

AT2 Comunicare si promovare proiect

AT2.1 Organizare seminar de lansare a proiectului

AT2.2 Realizarea, machetarea si tiparirea de materiale de identitate si promovare proiect. AT2.3 Proiectare, incepand cu luna a2-a, realizare dpdv tehnic si continut, lansare (in luna a 5-a) si actualizare website proiect pe toata durata implementarii.

AT2.4 Colaborare cu mass media (transmitere comunicate de presa) si promovarea proiectului pe site-urile promotorului si partenerilor

AT2.5 Organizare Conferinta de inchidere a proiectului.

    GRUPURI ȚINTĂ

 • Specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc implicați în

lucrul cu persoane de etnie romă în centrele educaționale/ after-school/ de zi existente

168 persoane

 • Persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, beneficiari ai serviciilor furnizate în centrele educaționale/ after-school/de zi existente sau din comunitate

971 persoane, dintre care 761 copii si parinti beneficiari centre de zi

 • Experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane în poziții de lideri formali sau informali în relație cu

persoanele și familiile rome în situații de vulnerabilitate din comunitățile deservite de centrele educaționale/ after-school/de zi existente

60 persoane

 • Membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc

în comunitățile în care se regăsesc centrele educaționale/ after-school/ de zi existente

323 persoane

In concluzie, proiectul are in vedere un grup tinta total de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie roma, reprezentand peste 2/3 din grupul tinta total, respectiv 70, 5%.

Mai multe informatii despre proiect:

DGASPC IALOMIȚA    email office@dpcialomita.ro     www.dpcialomita.ro

DGASPC ARAD          email secretariat@dgaspc-arad.ro    www.dgaspc-arad.ro

DGASPC BUZĂU        email monitorizarebz@dgaspc-buzau.ro   www.dgaspc-buzau.ro

DGASPC MUREȘ        email office@dgaspcmures.ro   www.dgaspcmures.ro

ASOCIAȚIA CRIPS      email crips1@crips.ro    www.crips.ro

Articole/comunicate de presa referitoare la conferinta de lansare a Proiectului VIP-PLUS “Voluntariat – Initiative -Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile” cod PN 1020

https://ziarulialomita.ro/vip-plus-voluntariat-initiative-profesionalism-pentru-calitate-in-serviciile-de-zi-destinate-copiilor-din-comunitatile-vulnerabile/

https://obiectiv.net/lansare-proiect-vip-plus-voluntariat-initiative-profesionalism-pentru-calitate-in-serviciile-de-zi-destinate-copiilor-din-comunitatile-vulnerabile-65165.html/

https://ziarulimpact.ro/dgaspc-ialomita-a-lansat-proiectul-vip-plus/

https://ziarulialomita.ro/vip-plus-voluntariat-initiative-profesionalism/

NOUTĂȚI:

Martie 2021:

DGASPC Ialomița a finalizat activitatea de evaluare a centrelor de zi

Echipa de implementare a DGASPC Ialomița a derulat în primele 3 luni de implementare a proiectului PN1020 - VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, activitatea de evaluare a celor 3 centre de zi din județul Ialomița implicate in proiect, respectiv Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi din cadrul Centrului Local de Asistență Socială Făcăeni. Evaluarea centrelor s-a realizat în două etape distincte. În prima etapă au fost colectate, cu ajutorul  Fișei de evaluare inițială, informații despre - situația actuală a centrelor, copiii înscriși în grupul țintă, modul de colaborare cu instituțiile locale, în principal cu școala, nevoile de formare a personalului.  În etapa a doua, a fost aplicată Grila de evaluare, în baza căreia s-a  evaluat modul de aplicare a standardelor minime de calitate în cadrul centrelor de zi.

Evaluarea s-a finalizat prin elaborarea unui Raport, care prezintă situația actuală, problemele întâmpinate, dar și soluții pentru rezolvarea acestora, cu accent pe cele care rezultă din implicarea centrelor de zi în activitățile proiectului VIP PLUS.

De asemenea, observațiile realizate pe parcursul evaluării, dar și concluziile obținute, vor sta la baza activităților ulterioare din cadrul proiectului – formarea personalului, intervenția echipelor mobile, care va debuta din luna aprilie 2021.

Mai multe informații despre concluziile Raportului pot fi obținute prin consultarea secțiunii  ”Fișiere”.

Aprilie 2021

Descrierea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și rolul instituției ca promotor al proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este principalul furnizor de servicii sociale de la nivelul judetului Ialomița, fiind  o instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

La începutul existenței sale, în anul 1997, instituția, la momentul acela sub denumirea de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Ialomița, oferea protecție doar copiilor aflați in dificultate, iar ulterior, din anul 2005 și-a extins aria de intervenție asigurând măsuri de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

O preocupare deosebită a instituției este reprezentată de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia acesteia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. Acest lucru se realizează îndeosebi prin accesarea de fonduri  interne și externe nerambursabile, considerate de D.G.A.S.P.C. Ialomița o oportunitate pentru reorganizarea/restructurarea unor servicii de tip vechi (destinate copiilor sau persoanelor adulte cu dizailități), dar și pentru înființarea unora noi, în acord cu prevederile strategiilor naționale privind drepturile diferitelor categorii de persoane vulnerabile.

În demersul de dezvoltare și furnizare de servicii, DGASPC Ialomița a acordat o atenție deosebită atât dezvoltării parteneriatului cu instituții publice și cu organizațiii private, dar și atragerii de voluntari, considerând că aceștia sunt o resursă importantă în activitățile derulate cu grupurile vulnerabile.

DGASPC Ialomița pune, de asemenea, un accent deosebit pe protecția și promovarea drepturilor persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, încurajând atât abilitarea acestora pentru rezolvarea problemelor specifice, cât și solidaritatea socială și responsabilizarea comunităților, în vederea incluziunii sociale a acestor categorii de persoane.

Un astfel de demers îl reprezintă si implementarea în județul Ialomița a proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, in care DGASPC Ialomita are calitatea de promotor (PP). In aceasta calitate, DGASPC Ialomita va asigura pe parcursul celor 24 de luni de implementare a proiectului managementul acestuia, avand pe langa rolul de implementare a activitatilor proiectului la nivelul a trei centre din judet si pe cel de coordonare a partenerilor din proiect (DGASPC Arad, DGASPC Buzau, DGASPC Mures si CRIPS Bucuresti) si mentinere a legaturii cu OP. Sustinerea celor 3 centre de zi din județ, si anume: Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia, Centrul Multifuncțional - Cartier Bora și  Centrul de Zi Făcăeni, se va concretiza în  elaborarea și aplicarea unor metodologii și instrumente specifice, in formarea șefilor de centre, a personalului angajat, dar și a reprezentanților autorităților publice locale și a altor categorii de specialiști si dotarea centrelor cu echipamente. De asemenea, având în vedere că la nivelul județului Ialomița trăiesc comunități importante de romi și acestea se confruntă în continuare cu o serie de probleme referitoare la accesul la educație și discriminare, DGASPC Ialomița își propune, în cadrul proiectului, să contribuie la prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor, prin introducerea unor metode inovative de integrare a locuitorilor de etnie romă și schimbarea mentalităților și atitudinii populației majoritare față de aceștia. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, echipa de specialiști va susține creșterea sanselor de incluziune școlară și socială pentru  un număr de 95 de copii, înscriși în cadrul celor 3 centre de zi, dar și a nivelului de conștientizare și sensibilizare a populației majoritate în legătura cu problematica persoanelor de etnie romă.

Demararea activităților derulate de echipele mobile

Începând din luna aprilie 2021, cele 2 echipe mobile ale PP, formate fiecare din câte 2 specialiști: expert abilitare și expert incluziune, au demarat activitățile în cadrul celor 3 centre de zi - Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi din cadrul Centrului Local de Asistență Socială Făcăeni. Aceste activități se adresează atât copiilor înscriși în centrele de zi, părinților acestora, dar și personalului din centre și au la bază Metodologia de lucru pentru acordarea de servicii copiilor din GT, elaborată de P4 – Asociația CRIPS și aprobată de managerul de proiect.

 Pe parcursul lunii aprilie a.c, cele 2 echipe mobile au furnizat servicii către un număr de 24 de copii (15 copii  - Slobozia și Bora;  9 copii - Făcăeni) și 12 persoane adulte (părinți) (9 - Slobozia și Bora și 3 - Făcăeni).

Pentru fiecare dintre aceste persoane au fost realizate următoarele acțiuni:

 • Înregistrarea în GT al proiectului și completarea formularelor specificate în Procedură;
 • Evaluarea inițială a copiilor și planificarea intervenției individuale (completarea Fișei de evaluare inițială, a Planului individual de intervenție și a Fișei serviciilor acordate copilului și familiei)

De asemenea, echipele mobile au furnizat sprijin personalului din cadrul centrelor de zi prin implicarea în  activitățile curente derulate cu copiii, prin desfășurarea unor sesiuni de consiliere, informare și conștientizare cu părinții copiilor înscriși în centrele de zi.

Mai multe informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activității pot fi obținute prin consultarea secțiunii  ”Fișiere”.

Mai 2021

Incepand din data de 17.05.2021 a fost lansat site-ul oficial al proiectului VIP PLUS. Acesta poate fi consultat la adresa http://vip-plus.crips.ro

Persoanele interesate pot gasi aici informatii actualizate despre activitatile proiectului, stadiul de implementare al acestuia si rezultatele obtinute. De asemenea, pot fi accesate informatii despre centrele de zi care fac parte din reteaua VIP PLUS si activitatile derulate in cadrul acestora.

Mai multe informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activității pot fi obținute prin consultarea secțiunii  ”Fișiere”

Iunie 2021

Pe parcursul lunii iunie a.c. s-a derulat cursul de formare a a șefilor de centre de zi si a reprezentanților APL. Aceasta activitate a fost asigurată de Asociatia CRIPS, partener 4 in cadrul proiectului.

Cursul a avut două module:

MODULUL 1: Dezvoltarea serviciilor acordate de centrul de zi copiilor beneficiari si parintilor acestora
MODULUL 2: Dezvoltarea relatiilor centrului de zi cu comunitatea

Ambele module au inclus intervenții pe zoom ale formatorului, în datele de 9.06.2021 și 16.06.2021, completate cu ateliere de lucru prezențiale organizate  atât la sediul DGASPC Ialomița, cât și la sediile partenerilor - D.G.A.S.P.C. Arad, D.G.A.S.P.C. Buzău și D.G.A.S.P.C Mureș (în zilele de 9 și 24 iunie 2021). Cursanții au utilizat platforma online a Asociației CRIPS, secțiunea dedicată acestui curs, având acces la: prezentări și resurse suplimentare de informații, teste de autoevaluare, interfața de comunicare activă permanent, îndrumări practice pentru realizarea portofoliului. La

Ultima etapă a cursului on-line presupune realizarea, transmiterea și evaluarea portofoliilor de absolvire. Portofoliile vor fi pregătite  pregătite în echipe de câte doi cursanți, formate din șeful centrului de zi și reprezentantul APL din comunitate.

Conform programului stabilit, acestea vor fi realizate și transmise până la data de 01.07.2021, urmând ca în decurs de o săptămână să se realizeze evaluarea protofoliilor și comunicarea rezultatelor către cursanți.


De asemenea, în luna iunie au continuat activitățile derulate de echipele mobile, în cele 3 centre. Au fost înregistrați în grupul țintă un număr de 18 copii și 7 părinți.

 

Pentru imagini de la activitățile din luna iunie 2021, vă rugăm să consultați secțiunea ”Fișiere”

 Iulie 2021

Si in luna iulie, echipele mobile ale DGSPC Ialomita s-au alăturat personalului din cele 3 centre de zi -  Centrul de Ingrijire de Zi Slobozia,  Centrul Multifunctional – Cartier Bora și Centrul de Zi Făcăeni și au derulat activitati diverse impreuna cu copii care frecventeaza centrele si cu parintii acestora. La aceste activitati au participat un numar de 36 copii și 7 parinti.

Pentru mai multe  informații despre activitatea echipelor mobile și imagini de pe parcursul activităților derulate, vă invităm să consultați  secțiunea  ”Fișiere”.

 

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Paul Marcu – manager de proiect/director general al DGASPC Ialomița

www.dpcialomita.ro

 
  Casetă text: Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile çi opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.

www.eeagrants.ro www.frds.ro

categoria articolului: 
proiecte