Informare privind derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

Slobozia, 27 decembrie 2018

Pe parcursul lunii decembrie,în cadrul proiectul Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, au fost realizate o  serie de activitati specifice, dintre care amintim:

  1. Încheierea Contractului de servicii de elaborare Proiect tehnic, documentație pentru obținerea autorizației de construire (PAC) și asistență tehnică din partea proiectantului (SC BIA CONSPROIECT SRL);
  2. Achiziția serviciilor de informare si publicitate și încheierea contractului aferent ( SC Lemings SRL);
  3. Elaborarea și depunerea Cererii de prefinanțare nr. 1;
  4. Numirea echipei de implementare a proiectului din cadrul DGASPC Ialomița, precum si intocmirea si transmiterea catre ADR Sud Muntenia a  Notificarii nr. 1, prin care au fost inlocuiți unii membrii din cadrul acestei echipe.

 

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/; http://www.inforegio.ro/ro/; https://www.facebook.com/inforegio.ro

categoria articolului: 
stiri