Anunț privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

 

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

 

ANUNȚ privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță  că, în data de 04.10.2021, s-a întrunit, la sediul instituției, Comisia de verificare a dosarelor depuse de către persoanele interesate să beneficieze de serviciile furnizate în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

 Menționăm că au mai fost înregistrate două noi dosare.

 În urma verificării acestora, dosarele au fost declarate eligibile, respectând condițiile obligatorii.

Persoanele interesate nu au depus contestații.

         Relații suplimentare puteți obține la tel. 0243231088, e-mail: office@dpcialomita.ro

           

categoria articolului: 
anunturi