Anunț privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

 

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

07.03.2020

ANUNȚ privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță  că, în data de 04.03.2020, s-a întrunit la sediul instituției, Comisia de evaluare a dosarelor depuse de către persoane interesate să beneficieze de serviciile furnizate în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

 Menționăm că a fost înregistrat un nou dosar.

 În urma evaluării, dosarul a fost declarat eligibil, respectând condițiile obligatorii.

Pentru depunerea contestațiilor, persoana înscrisă are la dispoziție 3 (trei) zile lucrătoare, de la momentul primirii corespondenței.

Relații suplimentare puteți obține la tel. 0243231088, e-mail: office@dpcialomita.ro

categoria articolului: 
anunturi