Anunț achiziționare servicii de consultanță

 

Anunț privind achiziționarea de servicii de consultanță cod CPV-73000000-2 - consultanță și asistență pentru întocmirea și depunere Cerere de finanțare și a documentației aferente pentru proiectele:

1."Înființare Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice Balaciu"

2."Înființare Centru de Zi și Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice Fierbinți- Tîrg"

Pentru detalii accesați următoarele fișiere:

categoria articolului: 
anunturi