ANUNŢ privind achiziţia de servicii de tipărire şi livrare materiale promoţionale, Proiect VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de promotor, derulează în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, Proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente.

Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzău (P2), respectiv D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și un ONG – Asociația CRIPS (P4).

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița ,în calitate de promotor, achiziționează servicii de tipărire şi livrare materiale promoţionale :

Servicii de tipărire şi livrare (Rev. 2) -Cod CPV: 79823000-9

Materiale publicitare (Rev. 2) Cod CPV:22462000-6

Pentru detalii accesați următoarele fișiere:

 

categoria articolului: 
anunturi