Conferinţa de lansare a proiectului „Rețeaua județeană VIP – Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru integrarea școlară și socială a copiilor vulnerabili”

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița (DGASPC) a organizat miercuri, 22 iulie 2015, în sala Studio a Centrului Cultural Ionel Perlea, Bulevardul Matei Basarab, nr. 26, mun. Slobozia, jud. Ialomița, Conferinţa de lansare a proiectului „Rețeaua județeană VIP – Voluntariat-Inițiative-Profesionalism pentru integrarea școlară și socială a copiilor vulnerabili” , cod PEH020, derulat prinProgramul RO10 „Copii și tineri în situație de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale” (CORAI) – Apelul „COERENT”, finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul este implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Ialomița și Centrul de Resurse pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), pe o perioadă de 11 luni, începând cu data de 11.06.2015. Este un proiect de interes județean, care se deruleaza inițial în 21 de localități din județ, urmând ca până la finalul proiectului să fie implicate în proiect încă 14 comunități.

Bugetul total al proiectului este de 580.005 lei, din care 174.001.50 lei reprezintă prefinanțarea. Nu există contribuție din partea DGASPC, rata grantului fiind 100% eligibilă (85 % provine din granturi SEE si 15% cofinanțare de la bugetul statului 

Scopul proiectului vizează creșterea șanselor de integrare școlară și socială a copiilor vulnerabili din județul Ialomița -din servicii de protecție a copilului și din familii vulnerabile, inclusiv de etnie romă- promovând un model de intervenție în rețea care antrenează și valorizează resursele și inițiativele locale, munca în echipă și solidaritatea sociala.

În cadrul conferinței a fost făcută o prezentare detaliată a proiectului, au fost dezbătută problematica abandonului școlar și a importanței activităților prevăzute în proiect. Au participat vicepresedinții și secretarul CJI, directorul general al DGASPC, reprezentanți ai autorităților locale din localitățile care vor fi implicate în proiect, de la ONG-uri și din mediul privat, cadre didactice din cele 21 de localități, dar și specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Cei prezenți au apreciat în mod pozitiv proiectul, considerând că numai prin colaborarea tuturor factorilor cu responsabilități în domeniul menținerii copiilor în școală, inclusiv a societății civile, se poate preveni un fenomen care ia amploare din ce în ce mai mult și anume, cel al abandonului școlar.

Mai multe informații despre proiect pot fi solicitate la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Tel/fax: 0243/231.088, email: office@dpcialomita.ro, persoana de contact: Paul Marcu, manager de proiect.