Comunicat de presă privind operaționalizarea LOCUINȚEI PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE, înființată în cadru proiectului „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”, SMIS 128038

POCU

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Slobozia, 9 martie 2020

Comunicat de presă privind operaționalizarea Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice, înființată în cadru proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, SMIS 128038

              Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița, anunță că în data de 04.03.2020, a fost dată în folosință, în cadrul proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038, Locuința protejată pentru victimele violenței domestice Slobozia. Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 465/4/4/128038 este implementat în cadrul unui parteneriat format din Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (solicitant) și 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin  serviciile publice de asistență socială). Scopul acestui proiect este de reducere a numărului de victime ale violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

              În cadrul Locuinței protejate înființată de D.G.A.S.P.C. Ialomița, victimele violenței domestice beneficiază de servicii de tipul: cazare, consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială. Prin furnizarea acestui serviciu social, se dorește asigurarea securității personale a victimelor violenței domestice și crearea independenței economice și de locuit a acestor persoane, în vederea desprinderii acestora de mediul agresiv.

              Pentru furnizarea unor servicii de calitate, D.G.A.S.P.C. Ialomița va semna contracte de colaborare cu instituții publice de interes județean:  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, Direcția de Sănătate Publică și Spitalul Județean de Urgență Slobozia.

              Locuința are o capacitate de 6 locuri și poate găzdui atât persoane adulte victime ale violenței domestice, cât și cupluri părinte-copil. Cazarea se asigură pe perioadă determinată de timp  (până la 1 an), în funcție de nevoile identificate, cu posibilitatea de prelungire a perioadei. Locația

Pot beneficia de serviciile furnizate în cadrul Locuinței protejate, victime ale violenței domestice, cu domiciliul/reședința în România. Calitatea de victimă a violenței în familie se va face raportat la art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu modificările și completările ulterioare, incluzând toate formele de violență domestică definite în art. 4 al aceleiași legi.

            Având în vedere că locația serviciului social este secretă, persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau care doresc să acceseze serviciile furnizate în cadrul Locuinței protejate pot  contacta: coordonator local – Paul Marcu (Director General D.G.A.S.P.C. Ialomița) sau responsabil servicii sociale – Denisa Temistocle, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița din Slobozia, str. C. D. Gherea, nr. 1 sau la telefon 0243231088 .

De asemenea, informații suplimentare referitoare la proiect pot fi accesate pe site-ul instituției – www.dpcialomita.ro sau la telefon 0243/231.088.