Carta auditului intern

Carta auditului intern întocmită de Compartimentul audit public intern al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița.

Pentru detalii accesați următorul fișier: