Anunț privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

FSE

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

ANUNȚ privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță  că, în data de 11.05.2020, s-a întrunit la sediul instituției, Comisia de evaluare a dosarelor depuse de către persoane interesate să beneficieze de serviciile furnizate în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

 Menționăm că au fost înregistrat trei dosare noi.

 În urma evaluării, cele trei dosare au fost declarate eligibile, respectând condițiile obligatorii.

Pentru depunerea contestațiilor, persoanele înscrise au la dispoziție 3 (trei) zile lucrătoare, de la momentul primirii corespondenței.

Relații suplimentare puteți obține la tel. 0243231088, e-mail: office@dpcialomita.ro