Anunț privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

FSE

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

ANUNȚ privind selecția grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

     Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță  că, în data de 06.12.2021, s-a întrunit, la sediul instituției, Comisia de verificare a dosarelor depuse de către persoanele interesate să beneficieze de serviciile furnizate în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

 Menționăm că a fost înregistrat un nou dosar.

 În urma verificării acestora, dosarul a fost declarate eligibil, respectând condițiile obligatorii.

Persoana interesată nu a depus contestații.

Relații suplimentare puteți obține la tel. 0243231088, e-mail: office@dpcialomita.ro