Anunț privind reînnoirea certificatului de încadrare în grad de handicap, după încetarea stării de alertă

În atenția familiilor copiilor cu dizabilități care au certificat de încadrare în grad de handicap!

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art.5, ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Având în vedere această prevedere, vă rugăm să vă prezentați la sediul DGASPC Ialomița, la Serviciul Evaluare Complexă Copii, cu documentele necesare reînnoirii certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de expirarea acestui termen, de 90 de zile.