Anunț privind finalizarea procesului de selecție a grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

FSE

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

20.02.2020

ANUNȚ privind finalizarea procesului de selecție a grupului țintă al proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță  că, în data de 19.02.2020, s-a întrunit la sediul instituției, Comisia de evaluare a dosarelor selectate în cadrul proiectului POCU: 465/4/4/128038 ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”.

În urma finalizării procesului de selecție a grupului țintă au fost declarate  admise un număr de 52 de dosare. Nu s-au depus contestații.   

De asemenea, în cadrul aceleiași ședinte, Comisia de evaluare a declarat admise și dosarele depuse de 6 reprezentanți ai autorităților publice locale, care vor participa la activitățile din cadrul proiectului.