Anunț privind achiziţia de tratații pentru copii, în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

D.G.A.S.P.C Ialomița

Nr. 21639 / 18.11.2021

Anunț privind achiziţia de tratații pentru copii în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița derulează în calitate de promotor, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente.

Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzău (P2), respectiv D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și un ONG – Asociația CRIPS (P4).

Pentru desfășurarea activităților cu beneficiarii copii ai centrelor de zi implicate în proiect, din judetul Ialomita, se achiziționează tratații pentru copii, pe bază de contract de furnizare.

            Cod cpv: 15800000-6 Diverse produse alimentare (Rev.2)

Descrierea achizițiilor ce fac obiectul prezentului anunț: pachete de produse ambalate individual, cu următorul conținut minim: un fruct, o sticlă de apă plată 0,5 l, biscuiți cu cremă, biscuiți simpli, turtă dulce, napolitană, corn, prăjitură, sticksuri.

Cantitate: 240 de pachete

Durata contractului: 6 luni cu posibilitatea de prelungire, în funcție de activitățile proiectului.

Condiţii referitoare la achiziție: livrări fracționate în funcție de evenimentele organizate, cu un termen de livrare de 2 zile de la data comenzii și termen de plată de 30 zile de la recepția produselor.

Valoarea totală estimată fără TVA: 4401,6 lei

Sursa de finanţare: Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021

Termenul de valabilitate al ofertei: minim 30 de zile             

Criteriul de atribuire va fi „preţul cel mai scăzut”, în condițiile respectării cerințelor descrise.

Până la data de 26.11.2021, ora 12.00, operatorii economici interesaţi vor înscrie produsele solicitate în catalogul electronic din SEAP, cu denumirea reperului ,,pachet tratații pentru copii – proiect Vip Plus”.

Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro, până la data limită de 25.11.2021, ora 12.