Anunț privind achiziţia de servicii de verificare tehnică de calitate proiect tehnic și detalii de execuție, în cadrul proiectului ”Paşi spre viitor: 2 case de tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa achiziționează servicii de verificare tehnică de calitate proiect tehnic și detalii de execuție, în cadrul proiectului ”Paşi spre viitor: 2 case de tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, cod SMIS 130618

Cod CPV: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

Fișiere: