Anunț privind achiziţia de servicii de verificare tehnică de calitate proiect tehnic și detalii de execuție, CPV 71328000-3

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa achiziționează servicii de verificare tehnică de calitate proiect tehnic și detalii de execuție, în cadrul proiectului ”Paşi spre viitor: 2 case de tip familial şi centru de zi pentru consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, cod SMIS 130618

Cod CPV: 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: