Anunț privind  achiziţia de servicii de transport persoane cu autocarul, în cadrul proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița derulează în calitate de promotor, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente.

Pentru organizarea unei tabere pentru beneficiarii copii ai centrelor de zi implicate în proiect se achiziționează servicii de transport cu autocarul : Cod CPV 60172000-4 Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

Pentru detalii accesați fișierul: