Anunț privind achiziţia de servicii de catering, la conferința de închidere Proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa achiziţionează servicii de
catering la conferința de închidere a proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative –Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, finanțat prin Programul ,,Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Cod CPV: 55520000-1 „Servicii de catering”

Pentru detalii accesați fișierele: