Anunț privind achiziția de servicii de catering în cadrul Proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa achiziţionează servicii de catering în vederea organizării unui seminar de formare lideri si experti romi, în cadrul Proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, finanțat prin Programul ,,Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021:

Cod CPV: 55520000-1 „Servicii de catering”