ANUNȚ privind achiziţia de servicii de catering în cadrul proiectului VIP – PLUS „ Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa, în calitate de promotor, achiziţionează servicii de catering pentru cursul de formare la nivel județean a șefilor centrelor de zi și reprezentanților APL, parteneri în cadrul Proiectului VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, finanțat prin Programul ,,Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Servicii de catering – Cod CPV:  55520000-1

Pentru detalii accesați următoarele fișiere: