ANUNȚ – prelungire valabilitate certificate de încadrare în grad de handicap

ANUNȚ – prelungire valabilitate certificate de încadrare în grad de handicap

IMPORTANT

Începând de luni, 16 martie 2020, toate certificatele de handicap pentru adulți și copii, care expirau în această perioadă ÎȘI PRELUNGESC VALABILITATEA cu 30 de zile, perioadă în care este declarată starea de urgență.

Pe cale de consecință, nu mai este necesar să vă mai deplasați în această perioadă la sediul DGASPC Ialomița.

Conform art.39 din Decretul Președintelui României nr.195 din 16.03.2020, care prevede:

”Art. 39 – Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.”

În cazul în care dețineți toate actele necesare în vederea încadrării în grad de handicap, vă rugăm să vă adresați primăriilor de domiciul în vederea transmiterii către DGASPC Ialomița,  pe e-mail a documentelor scanate, ulterior urmând sa ne trimtă și documentele originale.