Anunț de achiziție cartușe și tonere pentru imprimante și copiatoare

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE

Cartușe și tonere pentru imprimante și copiatoare

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomiţa, în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de cartuse si tonere pentru imprimantele si copiatoarele din dotare, coduri CPV: 30125100-2 – Cartuse de toner (Rev.2) si 30192113-6 – Cartuse de cerneala (Rev.2).

Cerintele privind produsele ce urmeaza a fi achizitionate si conditiile de livrare, sunt prezentate in Caietul de sarcini, postat alaturi de anuntul de achizitie.

Oferta tehnico-financiara completata conform formularului atasat, va fi insotita de documentele specificate in caietul de sarcini.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut, în condițiile respectării cerințelor impuse, clasamentul fiind stabilit în funcție de valoarea ofertata fără tva.

Valoarea estimata a contractului este de 15940 lei.

Durata contractului este de 40 zile de la semnarea acestuia de ambele parti.

Ofertele vor fi depuse in plic inchis, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. C.D. Gherea, nr.1, Slobozia, Ialomița, pana cel mai tarziu la data de 18.06.2015, ora 10:00, iar deschiderea acestora, va avea loc în aceeasi zi, la ora 10:30.

Ofertanții pot solicita clarificări până la data de 16.06.2015, ora 12:00, data limită de răspuns la solicitările de clarificări fiind 16.06.2015, ora 15:00.

Acestea pot fi transmise la adresa de email office@dpcialomita.ro sau prin fax la nr. 0243/233407.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243/231088 – Serviciul Tehnic Achiziții Publice Administrativ.

Director General,

Prof. Paul Marcu

Fișiere: