Anunț achiziționare servicii medicale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, anunță organizarea achiziției de servicii medicale CPV: 85148000-8 – Servicii de analize medicale (Rev.2)

Pentru detalii accesați următorul fișier: