Anunț achiziționare Servicii în domeniul sănătății și securității în muncă și al situațiilor de urgență și Servicii de verificare și întreținere hidranți

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, anunță organizarea achiziției de Servicii în domeniul sănătății și securității în muncă și al situațiilor de urgență și Servicii de verificare și întreținere hidranți:

CPV:85312320-8 – Servicii de consultanță profesională (Rev.2)

CPV:50413200-5 – Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor.

Pentru detalii accesați următorul fișier: