Anunț achiziție servicii de supraveghere tehnică a instalațiilor / echipamentelor sub presiune și de ridicat, conform legii nr. 64 din 2008

Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze servicii de supraveghere tehnica a instalațiilor / echipamentelor sub presiune și de ridicat, conform legii 64/2008:

– CPV: 79714000-2-Servicii de supraveghere (Rev.2).

Pentru detalii accesați următorul fișier: