Protecția persoanelor adulte

 

PROTECȚIA ADULTULUI

 

ATRIBUȚII:

 • Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, pentru viaţa independentă
 • Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie
 • Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost
 • Servicii de recuperare în regim de zi pentru adulţi cu dizabilităţi motorii
 • Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de handicap şi orientării profesionale
 • Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap
 • Asistenţa persoanelor adulte aflate în dificultate
 • Protecţia în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc

 

SERVICII ACORDATE PERSOANELOR ADULTE ŞI VÂRSTNICE

 • Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte
 • Serviciul de Evaluare şi Asistenţă Socială pentru Persoanele cu Hanidicap
 • Centrul Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost
 • Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia
 • Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie Slobozia
 • Căminul pentru Persoane Vârstnice Balaciu “ing.Vadim Rusu”
 • Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi
 • Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii care nu mai sunt Instituţionalizaţi Fierbinţi
 • Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia

 

DATE STATISTICE:

Protecția adulților:

Număr beneficiari 2011 2012 2013
Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Slobozia 83 112 119
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia 35 43 49
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 152 161 154
Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia 121 99 89
Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii care nu mai sunt Instiuţionalizaţi Fierbinţi 20 21 21

 


Protecţia persoanelor vârstnice:

Număr beneficiari 2011 2012 2013
Căminul pentru Persoane Vârstnice Balaciu “ing. Vadim Rusu” 97 94 80
Căminul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi 56 58 57
Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia - - 110

 

Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de handicap:

 • Serviciul de evaluare şi asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap
 • Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Număr beneficiari pe parcursul anului 2011 2012 2013
Număr persoane adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap 7259 7194 7182
Număr evaluări ale Comisiei în perioada raportată 3715 3650 4286
Cazuri noi 711 759 857

 

 

Vezi legislația specifică pentru persoane adulte