Protecția copilului

 

Temei legal: vezi legislația specifică pentru copii

 

Atribuții:

 • Prevenirea separării copilului de familie
 • Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie specială
 • Adopţia
 • Evaluarea copiilor cu dizabilităţi în vederea încadrării în grad de handicap şi servicii de recuperare
 • Monitorizarea cazurilor şi colaborarea cu alte instituţii în cazul copiilor cetăţeni români aflaţi pe teritoriul altor state, copiilor repatriaţi, traficaţi, exploataţi, copii delincvenţi
 • Consiliere şi asistenţă pentru copii şi familii aflate în situaţie de risc
 • Instrumentarea dosarelor pentru prezentarea cazurilor în cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului sau în instanţă

 

Servicii pentru copii:

 • Serviciul de Evaluare şi Monitorizare
 • Serviciul Juridic Contencios, Trafic, Exploatare, Migraţie şi Asistenţa Copiilor Străzii
 • Biroul Adopţii
 • Serviciul pentru Îngrijirea de Tip Familial şi Asistenţă Maternală
 • Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului
 • Complex de Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia
 • Centrul pentru Recuperarea Copilului cu Handicap Neuropsihic Slobozia
 • Centrul Maternal Slobozia
 • Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 - 3 ani Slobozia
 • Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 – 18 ani Slobozia
 • Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia
 • Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia
 • Complexul de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia (3 case de tip familial)
 • Complex de Servicii Urziceni (servicii de tip rezidenţial şi servicii de zi)
 • Casa de Tip Familial “MARIAN” Slobozia
 • Casa de Tip Familial “RALUCA” Slobozia
 • Casa de Tip Familial “CRISTINA” Slobozia
 • Casa de Tip Familial “GABRIELA” Feteşti
 • Casa de Tip Familial “BOGDAN” Ţăndărei

 

Date statistice:

Prevenirea separării copilului de familie

Număr beneficiari pe parcursul anului

2011

2012

2013

Ajutoare materiale acordate familiilor aflate în dificultate

46

79

54

Centrul Maternal Slobozia – găzduire cupluri mamă-copil aflate în dificultate

73

47

46

Complexul de Servicii Urziceni – servicii în regim de zi/săptămânal

24

30

26

Centrul pentru Recuperarea Copilului cu Handicap Neuropsihic Slobozia – servicii de zi

299

272

306

Complexul de Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia – servicii de consiliere

377

340

370

 

Măsuri de protecţie specială – cazuri noi

Număr cazuri noi intrate în sistemul de protecţie a copilului

2011

2012

2013

Măsuri de tip familial

46

33

32

Măsuri de tip rezidenţial

47

27

47

Măsuri de supraveghere specializată în familie

91

80

71

TOTAL CAZURI NOI
din care:

184

140

150

Soluţionate în Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Ialomiţa

129

109

105

Soluţionate în instanţă - Tribunalul Ialomiţa

55

31

45

 

 

 

Număr copii/tineri beneficiari ai unei măsuri de protecţie specială la sfârşitul anului

2011

2012

2013

Evaluarea şi monitorizarea copiilor aflaţi sub o măsură de protecţie specială

Măsuri de tip familial

553

494

442

Măsuri de tip rezidenţial

240

221

228

Măsuri de supraveghere specializată în familie, pentru copiii care au săvârşit fapte penale dar nu răspund penal

91

80

71

Total beneficiari cu măsură de protecţie specială, evaluaţi şi monitorizaţi

892

795

741